×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: دسته بندی
مقدار جستجو: کتاب
موارد یافت شده: 10

میزان خواب کنکوری و عوارض کم خوابی

میزان خواب کنکوری و عوارض کم خوابی

کتابخوانی به روش SQ3R

کتابخوانی به روش SQ3R

اهمیت کتاب تابستان

لزوم درس خواندن در تابستان یکی از موارد بسیار مهم برای دانش‌آموزان در همه‌ی مقاطع تحصیلی است؛ ولی دانش‌آموزان معمولاً نمی‌دانند برای درس خواندن در تابستان چه کتاب‌هایی و چه مباحثی را بخوانند.

دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی

دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی

کتاب تابستان، کتاب مهمترین ها

کتاب تابستان، کتاب مهمترین ها

کتاب خودآموزی آزمون بدون ارزیابی، کار بدون مزد است.

کتاب خودآموزی آزمون بدون ارزیابی، کار بدون مزد است.

1 ... 2
image
image
image
image