مطالب آموزشی

آموخته های خود را در درس های پایه و دوازدهم جمع بندی کنید

با توجه به اهمیت جمع بندی مباحث پایه تا پایان نیم سال اول و بودجه بندی 70 درصدی مباحث پایه نسبت به مباحث دوازدهم، کتاب جمع بندی موثرترین ابزار دانش آموزان کنکوری برای تکمیل آموخته هایشان است .

تک برنامه ای، از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی

شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان کنکوری بسیار مهم است

پیوستگی در آزمون ها

قهرمانان یا همان برترها راز قهرمانی خودشان را پیوستگی در تمرینات خود می دانند

از 9 کارنامه در صفحه شخصی تان بازخورد بگیرید و پیشرفت کنید

یکی از موثرترین راه ها برای شناخت نقاط قوت و ضعف و پیشرفت، داشتن بازخوردهای منظم است

آشنایی با سوالات ساده ، دشوار ، دام دار

سوالات ساده ، دشوار ، دام دار

مقاله کاظم قلم‌چی : با این سه روش آزمون را بررسی کنید

برای بررسی آزمون این سه کار را انجام دهید

1 ... 2
image
image
image
image