مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: سال دوازدهم
موارد یافت شده: 60

محدثه گرامی گلچین : نظم در مطالعه کلید اجرای مراحل یادگیری است

نظم در مطالعه کلید اجرای صحیح مراحل یادگیری است

سپیده عیسوی : راهکارهای افزایش ساعت مطالعه دانش آموزان

راهکارهای افزایش ساعت مطالعه دانش آموزان

کاظم قلم‌چی: نکات مهم آغاز سال برای کانونی ها

کاظم قلم‌چی: نکات مهم آغاز سال برای کانونی ها

علیرضا احمدلو : مراحل یادگیری را بیاموزید

مراحل یادگیری را بیاموزید

ملیکا گلستانه : ویژگی های آزمون 8 مهر را بدانید

ویژگی های آزمون 8 مهر را بدانید

محمد موجودی زمانی :هشت مهر نتیجه زحمات شماست

هشت مهر نتیجه زحمات شماست

1 ... 2 3 4 ... 10
image
image
image
image