×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: جمع بندی
موارد یافت شده: 72

کاظم قلم چی: برنامه ریزی برای نوروز با ابزار ؟ یا بدون ابزار ؟

کاظم قلم چی: برنامه ریزی برای نوروز با ابزار ؟ یا بدون ابزار ؟

کاظم قلم‌چی: برنامه‌ی شما از امروز تا نوروز

کاظم قلم‌چی: برنامه‌ی شما از امروز تا نوروز

کاظم قلم چی :آیا برای امتحانات مدرسه و دوران جمع بندی استراتژی دارید؟

کاظم قلم چی :آیا برای امتحانات مدرسه و دوران جمع بندی استراتژی دارید؟

برای مشاوران (2): روانشناسی مثبت نگر

آیا می‌توان خوشحال شدن (بودن) را به مردم آموخت؟

آموخته های خود را در درس های پایه و دوازدهم جمع بندی کنید

با توجه به اهمیت جمع بندی مباحث پایه تا پایان نیم سال اول و بودجه بندی 70 درصدی مباحث پایه نسبت به مباحث دوازدهم، کتاب جمع بندی موثرترین ابزار دانش آموزان کنکوری برای تکمیل آموخته هایشان است .

1 ... 11 12
image
image
image
image