مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: کتاب
موارد یافت شده: 9

حانیه نثاری : افزایش دقت در تست زنی

افزایش دقت در تست زنی

10 سؤال پرتکرار در مورد آزمون 25 شهریور

10 سؤال پرتکرار در مورد آزمون 25 شهریور

کاظم قلم‌چی:درتابستان کدام مهم‌تر است؟ نگاه به آینده یا گذشته؟

کاظم قلم‌چی:درتابستان کدام مهم‌تر است؟ نگاه به آینده یا گذشته؟

کاظم قلم‌چی: هفته آخر و تورق سریع

کاظم قلم‌چی: هفته آخر و تورق سریع

کاظم قلم‌چی:امسال مدیریت زمان درکنکور ساده‌تر است:چرا؟ وچگونه؟

کاظم قلم‌چی:امسال مدیریت زمان درکنکور ساده‌تر است:چرا؟ وچگونه؟

یک هفته تاکنکور،چگونه از فرصت‌ها بهره مند شویم؟

یک هفته تاکنکور،چگونه از فرصت‌ها بهره مند شویم؟

1 ... 2
image
image
image
image