مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: سال دوازدهم
موارد یافت شده: 73

دوران جمع بندی؛ به چند سوال مهم پاسخ دهید تا در نهایت ...

دوران جمع بندی؛ به چند سوال مهم پاسخ دهید تا در نهایت ...

درس‌های خود را با تکنیک مدیریت زمان مطالعه کنید

درس‌های خود را با تکنیک مدیریت زمان مطالعه کنید

کاظم قلم چی : چک لیست آمادگی امتحانات: به این 10سوال پاسخ دهید

کاظم قلم چی : چک لیست آمادگی امتحانات: به این 10سوال پاسخ دهید

تفاوت آزمون‌های نوروزی با آزمون‌های دیگر چیست ؟

تفاوت آزمون‌های نوروزی با آزمون‌های دیگر چیست ؟

کاظم قلم‌چی: در دوران نوروز کدام روش بهتر است ؟کنکور و متوسطه2

کاظم قلم‌چی: در دوران نوروز کدام روش بهتر است ؟کنکور و متوسطه2

کاظم قلم‌چی: یازدهمی‌ها امسال، نوروز متفاوتی دارند.چرا؟وچگونه؟

کاظم قلم‌چی: یازدهمی‌ها امسال، نوروز متفاوتی دارند.چرا؟وچگونه؟

1 2 ... 13
image
image
image
image