مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: سال دوازدهم
موارد یافت شده: 5

از 9 کارنامه در صفحه شخصی تان بازخورد بگیرید و پیشرفت کنید

یکی از موثرترین راه ها برای شناخت نقاط قوت و ضعف و پیشرفت، داشتن بازخوردهای منظم است

آشنایی با سوالات ساده ، دشوار ، دام دار

سوالات ساده ، دشوار ، دام دار

مبانی پیشرفت هدف مند

همه دانش آموزان موفق برنامه مطالعاتی و اجرایی دارند

تابستان خود را چگونه می‌گذرانید؟

موضوع انشاء تابستان خود را چگونه می گذرانید؟

هشت مرحله تا کنکور

سال کنکور شروع شده و راهی پرفراز و نشیب در پیش است اما خبر خوب این است که همه چیز مهیاست تا یک نتیجه ی خوب رقم بخورد.

1
image
image
image
image