مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: سال دوازدهم
موارد یافت شده: 60

نکاتی برای افزایش (اعتماد به نفس) برای آزمون

نکاتی برای افزایش (اعتماد به نفس) برای آزمون

کاظم قلم‌چی: چگونه شرکت در آزمون‌ها سبب موفقیت درمدرسه می‌شود؟

چرا؟ وچگونه؟ شرکت در آزمون‌ها سبب پیشرفت و موفقیت در مدرسه می‌شود

تکنیک یادآوری فعال

تکنیک یادآوری فعال

پنج روش برای خلاصه نویسی

خلاصه نویسی کردن یک روش بسیار مفید برای بخاطر سپردن مطالب مختلف است

وسواس مطالعاتی را کنار بذارید

تکنیک هایی برای وسواس مطالعاتی

مفهومی درس بخوانید

همه‌ی معلمان به شما می‌گویند مفهومی بخوانید اما ممکن است ندانید که مفهومی خواندن یعنی چه!

1 2 ... 10
image
image
image
image