مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: اعتماد به نفس
موارد یافت شده: 12

علیرضا احمدلو : مراحل یادگیری را بیاموزید

مراحل یادگیری را بیاموزید

حانیه نثاری : افزایش دقت در تست زنی

افزایش دقت در تست زنی

کاظم قلم چی : کارنامه آزمون را اینگونه بررسی کنید

کاظم قلم چی : کارنامه آزمون را اینگونه بررسی کنید

کاظم قلم چی:آخرین تغییرات برنامه‌ی راهبردی کانون با توجه به نظام جدید تحصیلی

کاظم قلم چی:آخرین تغییرات برنامه‌ی راهبردی کانون با توجه به نظام جدید تحصیلی

کاظم قلم‌چی:درتابستان کدام مهم‌تر است؟ نگاه به آینده یا گذشته؟

کاظم قلم‌چی:درتابستان کدام مهم‌تر است؟ نگاه به آینده یا گذشته؟

کاظم قلم‌چی: هفته آخر و تورق سریع

کاظم قلم‌چی: هفته آخر و تورق سریع

1 ... 2
image
image
image
image