مطالب آموزشی

چالش‌های مشاوره‌ای: برنامه‏‌ریزی شفاف برای هفته‌‏ی آخر + 1 نقد

چالش‌های مشاوره‌ای: برنامه‏‌ریزی شفاف برای هفته‌‏ی آخر + 1 نقد

کاظم قلم‌چی:امسال مدیریت زمان درکنکور ساده‌تر است:چرا؟ وچگونه؟

کاظم قلم‌چی:امسال مدیریت زمان درکنکور ساده‌تر است:چرا؟ وچگونه؟

یک هفته تاکنکور،چگونه از فرصت‌ها بهره مند شویم؟

یک هفته تاکنکور،چگونه از فرصت‌ها بهره مند شویم؟

یک چالش مهم آموزشی، درس خواندن برای امتحانات نهایی یا کنکور؟

یک چالش مهم آموزشی، درس خواندن برای امتحانات نهایی یا کنکور؟

10 سوال پرتکرار در مورد آزمون 30 اردیبهشت

10 سوال پرتکرار در مورد آزمون 30 اردیبهشت

روش جمع بندی سالار نیک نفس بامیانگین تراز 7280برای کنکور تجربی

روش جمع بندی سالار نیک نفس بامیانگین تراز 7280برای کنکور تجربی

1 ... 2 3 ... 10
image
image
image
image