مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: آزمون قلم چی
موارد یافت شده: 22

تمرین مداوم باعث کسب مهارت می‌شود

تمرین مداوم باعث کسب مهارت می‌شود

چرا با اینکه درس می‌خوانم نتیجه نمی‌گیرم؟

چرا با اینکه درس می‌خوانم نتیجه نمی‌گیرم؟

بهترین روش درس خواندن چیست؟ مقاله ای از آقای کاظم قلم چی

پاسخ این است: روش بازیابی بهترین روش است. روش بازیابی از روش دوباره خوانی و چندباره خوانی و تکرارهای زیاد خیلی بهتر است

مقاله کاظم قلم چی : چگونه مدیریت زمان موفقی خواهید داشت ؟

مدیریت زمان در جلسه ی آزمون مهم است : برای آن که وقت کم نیاورید

برای مشاوران (2): روانشناسی مثبت نگر

آیا می‌توان خوشحال شدن (بودن) را به مردم آموخت؟

1 ... 2 3 ... 4
image
image
image
image