مطالب آموزشی

مبانی پیشرفت هدف مند

همه دانش آموزان موفق برنامه مطالعاتی و اجرایی دارند

از دوران تابستان چه می‌خواهم ؟

فیلیپ آدامز می گوید : اغلب افراد اگر اعتماد به نفس داشته باشند کارهای خارق العاده انجام می دهند ، اما آنها جلوی تلوزیون می نشینند و طوری رفتار می کنند که گویی زندگی برای همیشه ادامه دارد.

تابستان خود را چگونه می‌گذرانید؟

موضوع انشاء تابستان خود را چگونه می گذرانید؟

هشت مرحله تا کنکور

سال کنکور شروع شده و راهی پرفراز و نشیب در پیش است اما خبر خوب این است که همه چیز مهیاست تا یک نتیجه ی خوب رقم بخورد.

1 ... 9 10
image
image
image
image