مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: کارنامه
موارد یافت شده: 28

کاظم قلم‌چی : می‌خواهید پیشرفت کنید؟ این دو کار را انجام دهید

می‌خواهید پیشرفت کنید ؟ این دو کار را پس از آزمون انجام دهید!

سحر صفر زاده: چگونه مطالب را فراموش نکنیم ؟؟؟؟!!!

چگونه مطالب را فراموش نکنیم ؟؟؟؟!!!

شقایق دهخدا : مزایای شیوه صحیح مطالعه را بدانید

مزایای شیوه صحیح مطالعه را بدانید

یاسین ادوای : هر چقدر درس می خوانم پیشرفت نمی کنم !!

هر چقدر درس می خوانم پیشرفت نمی کنم !!

محدثه گرامی گلچین : نظم در مطالعه کلید اجرای مراحل یادگیری است

نظم در مطالعه کلید اجرای صحیح مراحل یادگیری است

کاظم قلم چی : کارنامه آزمون را اینگونه بررسی کنید

کاظم قلم چی : کارنامه آزمون را اینگونه بررسی کنید

1 2 ... 5
image
image
image
image