مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: کارنامه
موارد یافت شده: 2

تک برنامه ای، از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی

شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان کنکوری بسیار مهم است

از 9 کارنامه در صفحه شخصی تان بازخورد بگیرید و پیشرفت کنید

یکی از موثرترین راه ها برای شناخت نقاط قوت و ضعف و پیشرفت، داشتن بازخوردهای منظم است

1
image
image
image
image