مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: بازخورد آزمون
موارد یافت شده: 2

پیوستگی در آزمون ها

قهرمانان یا همان برترها راز قهرمانی خودشان را پیوستگی در تمرینات خود می دانند

از 9 کارنامه در صفحه شخصی تان بازخورد بگیرید و پیشرفت کنید

یکی از موثرترین راه ها برای شناخت نقاط قوت و ضعف و پیشرفت، داشتن بازخوردهای منظم است

1
image
image
image
image