مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: شروع دوباره
موارد یافت شده: 57

دوران جمع بندی؛ به چند سوال مهم پاسخ دهید تا در نهایت ...

دوران جمع بندی؛ به چند سوال مهم پاسخ دهید تا در نهایت ...

هفته‌ی معلم مبارک

هفته‌ی معلم مبارک

کاظم قلم‌چی: کانونی‌ها این گونه جمع بندی می‌کنند

کاظم قلم‌چی: کانونی‌ها این گونه جمع بندی می‌کنند

جشنواره نوروزی حل تمرین با پلکان یادگیری ویژه نوروز ۱۴۰۲

جشنواره نوروزی حل تمرین با پلکان یادگیری تمرین کنید ، پیشرفت کنید ، جایزه بگیرید

آگاهی از کارکرد مغز، موجب افزایش کارایی مغز می‌­شود

آگاهی از کارکرد مغز، موجب افزایش کارایی مغز می‌­شود

آزمون متفاوت نوروزیازدهمی‌ها تمرین روشی جدیدوموثر در یادگیری

آزمون متفاوت نوروزیازدهمی‌ها تمرین روشی جدیدوموثر در یادگیری

1 2 ... 10
image
image
image
image