×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: ثبت نام آنلاین قلم چی
موارد یافت شده: 225

کاظم قلم‌چی : فراشناخت چیست؟ بازیابی چیست؟

کاظم قلم‌چی : فراشناخت چیست؟ بازیابی چیست؟

چطور یک برنامه ریزی روزانه مؤثر داشته باشیم؟(بخش دوم)

چطور یک برنامه ریزی روزانه مؤثر داشته باشیم؟(بخش دوم)

چطور یک برنامه ریزی روزانه مؤثر داشته باشیم؟ (بخش اول)

چطور یک برنامه ریزی روزانه مؤثر داشته باشیم؟ (بخش اول)

ارزیابی آزمون گنجینه ای با ارزش در دروس انسانی

ارزیابی آزمون گنجینه ای با ارزش در دروس انسانی

کاظم قلم‌چی: برنامه‌ی کانونی‌ها تا کنکور اردی بهشت چیست؟

کاظم قلم‌چی: برنامه‌ی کانونی‌ها تا کنکور اردی بهشت چیست؟

روش پیشنهادی برای مطالعه در ایام امتحانات

روش پیشنهادی برای مطالعه در ایام امتحانات

1 2 ... 38
image
image
image
image