×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: ثبت نام آنلاین قلم چی
موارد یافت شده: 236

10نکته مهم پیرامون توجه به معدل

10نکته مهم پیرامون توجه به معدل

کتابخوانی به روش SQ3R

کتابخوانی به روش SQ3R

ارزیابی آزمون گنجینه ای با ارزش در دروس انسانی

ارزیابی آزمون گنجینه ای با ارزش در دروس انسانی

تاثیرات روش تدریس بارش مغزی چیست؟

تاثیرات روش تدریس بارش مغزی چیست؟

کاظم قلم‌چی: 5+5 یک برنامه‌ی قوی و مطمئن برای جمع‌بندی

کاظم قلم‌چی: 5+5 یک برنامه‌ی قوی و مطمئن برای جمع‌بندی

کاظم قلم‌چی:دوپیام‌کوتاه برای موفقیت‌درامتحانات+ دومنبع‌کانونی

کاظم قلم‌چی:دوپیام‌کوتاه برای موفقیت‌درامتحانات+ دومنبع‌کانونی

1 2 ... 40
image
image
image
image