مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: کتاب قلم چی
موارد یافت شده: 14

کاظم قلم‌چی:برنامه‌ی پیشنهادی برای روز قبل از کنکور

کاظم قلم‌چی:برنامه‌ی پیشنهادی برای روز قبل از کنکور

برنامه سکوی صفر برای کنکوری‌های 1402 + برنامه تابستان

برنامه سکوی صفر برای کنکوری‌های 1402 + برنامه تابستان

کاظم قلم‌چی:امسال مدیریت زمان درکنکور ساده‌تر است:چرا؟ وچگونه؟

کاظم قلم‌چی:امسال مدیریت زمان درکنکور ساده‌تر است:چرا؟ وچگونه؟

یک هفته تاکنکور،چگونه از فرصت‌ها بهره مند شویم؟

یک هفته تاکنکور،چگونه از فرصت‌ها بهره مند شویم؟

یک چالش مهم آموزشی، درس خواندن برای امتحانات نهایی یا کنکور؟

یک چالش مهم آموزشی، درس خواندن برای امتحانات نهایی یا کنکور؟

کاظم قلم‌چی: آرامش خاطر در امتحانات مدرسه با آزمون‌های هدیه

کاظم قلم‌چی: آرامش خاطر در امتحانات مدرسه با آزمون‌های هدیه

1 2 ... 3
image
image
image
image