مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: قلم چی
موارد یافت شده: 6

راه‌های مقابله با استرس و اضطراب

راه‌های مقابله با استرس و اضطراب

چگونه در آزمون ها برای خود هدف‌گذاری کنیم؟

چگونه در آزمون ها برای خود هدف‌گذاری کنیم؟

مقابله با سوالات دام‌دار

مقابله با سوالات دام‌ دار

بهترین روش درس خواندن چیست؟ مقاله ای از آقای کاظم قلم چی

پاسخ این است: روش بازیابی بهترین روش است. روش بازیابی از روش دوباره خوانی و چندباره خوانی و تکرارهای زیاد خیلی بهتر است

رابطه اعتماد به نفس و کنکور

کنکور آزمونی است برای ورود به دانشگاه که باید دانش آموزان آن را پشت سر بگذارند در واقع کنکور فصل مشترک بین دانش آموزی و دانشجویی محسوب می شود

آموخته های خود را در درس های پایه و دوازدهم جمع بندی کنید

با توجه به اهمیت جمع بندی مباحث پایه تا پایان نیم سال اول و بودجه بندی 70 درصدی مباحث پایه نسبت به مباحث دوازدهم، کتاب جمع بندی موثرترین ابزار دانش آموزان کنکوری برای تکمیل آموخته هایشان است .

1
image
image
image
image