مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: دسته بندی
مقدار جستجو: عمومي
موارد یافت شده: 2

از دوران تابستان چه می‌خواهم ؟

فیلیپ آدامز می گوید : اغلب افراد اگر اعتماد به نفس داشته باشند کارهای خارق العاده انجام می دهند ، اما آنها جلوی تلوزیون می نشینند و طوری رفتار می کنند که گویی زندگی برای همیشه ادامه دارد.

هشت مرحله تا کنکور

سال کنکور شروع شده و راهی پرفراز و نشیب در پیش است اما خبر خوب این است که همه چیز مهیاست تا یک نتیجه ی خوب رقم بخورد.

1
image
image
image
image