مطالب آموزشی

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: دسته بندی
مقدار جستجو: آزمون
موارد یافت شده: 55

اهمیت آزمون و ارزیابی

اهمیت آزمون و ارزیابی

نکاتی برای افزایش (اعتماد به نفس) برای آزمون

نکاتی برای افزایش (اعتماد به نفس) برای آزمون

کاظم قلم‌چی: چگونه شرکت در آزمون‌ها سبب موفقیت درمدرسه می‌شود؟

چرا؟ وچگونه؟ شرکت در آزمون‌ها سبب پیشرفت و موفقیت در مدرسه می‌شود

تکنیک یادآوری فعال

تکنیک یادآوری فعال

یادگیریِ یادگیری با کمک جدول فراشناخت

پس از سال ها کارنامه دانش آموزان در کانون بروز رسانی و امکان جدیدی بنام جدول فراشناخت به آن اضافه شده است .اساس طراحی این جدول کمک به ساده سازی یادگیری و پیشرفت دانش آموزان است.

7 دلیل مهم برای شروع قدرت مند در آزمون‌ها

همه ی ما از تاثیر شروع هوشمندانه آگاه هستیم یا خودمان از نزدیک موارد مربوط به دیگران را لمس کرده ایم. مهم ترین موضوع مربوط به شروع هوشمندانه به حضور فعال در محیط، کسب حداکثری اطلاعات شخصی سازی شده فعلی و طراحی و برنامه ریزی منعطف برای آینده نزدیک در چند مرحله است.

1 2 ... 10
image
image
image
image