کاظم قلم‌چی: کانونی‌ها این گونه جمع بندی می‌کنند( کنکوری‌ها)

کاظم قلم‌چی: کانونی‌ها این گونه جمع بندی می‌کنند( کنکوری‌ها)

امسال کانونی ها این گونه جمع بندی می‌کنند:

در دو مرحله: با روش بازیابی، با منابع کانونی

 

ابتدا این سه ویژگی دوران جمع بندی کانونی ها را توضیح می‌دهیم:  

ویژگی اول: دو مرحله‌ی جمع بندی (پنج هفته +سه هفته) 

مرحله‌ی اول: مرحله‌ی اول جمع بندی هم زمان با امتحانات نهایی است و شامل 5 هفته است، در مرحله‌ی اول برنامه‌ی دانش آموزان و فارغ التحصیلان متفاوت  است .

 دانش آموزان به صورت درس به درس جمع بندی می‌کنند (هم تشریحی و هم تستی)

 فارغ التحصیلان  به صورت مجموعه‌ای، جمع بندی می‌کنند .

 دو گروه از فارغ التحصیلان می‌توانند از برنامه‌ی دانش آموزان استفاده کنند: گروه اول فارغ التحصیلانی هستند که ترمیم معدل دارند و گروه دوم فارغ التحصیلانی هستند که می‌خواهند ابتدا درس به درس جمع بندی کنند و سپس جمع بندی مجموعه ای و تمام دروس را انجام دهند. 

مرحله‌ی اول: جمع بندی ازشنبه 23 اردی بهشت شروع می شود و تا  جمعه 26 خرداد ادامه دارد.

مرحله‌ی دوم: مرحله‌ی دوم جمع بندی پس از پایان امتحانات نهایی شروع می‌شود و طی سه هفته اجرا می شود .

 در مرحله‌ی دوم، برنامه‌ی جمع بندی برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان مشترک است.

ویژگی دوم: روش بازیابی 

دانش آموزان کانونی با روش بازیابی آشنا هستند. 

این روش سبب افزایش بازده یادگیری می‌شود و به ویژه در دوران جمع‌بندی و قبل از امتحانات اهمیت بیشتری دارد. 

وقتی زمان کم است و شما می‌خواهید حجم زیادی از مطالب را جمع بندی و رفع اشکال کنید، روش بازیابی موثرترین روش است .

 روش بازیابی به صورت خلاصه یعنی این که شما در هر  نوبت مطالعه ابتدا امتحان می‌دهید و سپس تشخیص می‌دهید کدام قسمت ها را مطالعه  یا رفع اشکال کنید .

در مرحله‌ی  اول جمع بندی که 5 هفته است، دانش آموزان کانونی در هر روز می توانند دو آزمون به سلیقه و تشخیص خودشان انتخاب کنند و یکی را در صبح و دیگری را بعدازظهر امتحان دهند، .ممکن است یک دانش آموز کانونی با مشورت با پشتیبان و تشخیص خود بخواهد در هر روز فقط یک آزمون  را از برنامه انتخاب کند یا هر دو آزمون صبح و بعداز ظهر را  تمرین کند یا هر دو روز یک بار فقط یک آزمون را تمرین کند .

برنامه‌ی جمع بندی کامل است و دانش آموزان کانونی برنامه را برای خودشان شخصی سازی می‌کنند . 

 دانش آموزان غیر کانونی هم می‌توانند همین برنامه را برای خودشان شخصی سازی کنند، به ویژه این که در ایام امتحانات 4 آزمون هدیه برای همه‌ی دانش آموزان ( هم کانونی و هم غیر کانونی ) در نظر گرفته ایم که غیرکانونی ها هم می‌توانند در این چهار آزمون به صورت رایگان شرکت کنند. 

 ویژگی سوم: منابع کانونی 

ویژگی سوم برنامه‌ی جمع بندی، انتخاب منابع کانونی است، برای این که در دوران جمع بندی بهترین نتیجه را بگیرید، باید منابع را با دقت انتخاب کنید. 

منابع پنج هفته ی اول(که هم زمان با امتحانات است) به دو گروه تشریحی و تستی تقسیم می شوند:

دو آزمون  تشریحی کانون: قبل از شروع دوران جمع بندی در روزهای 15 اردی بهشت و 21 اردی بهشت، دو آزمون تشریحی برگزار می شود، سؤال ها توسط دو دبیر مجزا تصحیح می‌شود و در صورت مغایرت،  دبیر سوم کنترل می‌کند و نظر نهایی را اعلام می کند. 

دو آزمون تشریحی برای 5000 دانش آموز بورسیه که  بدون غیبت هستند، رایگان است.

 سه منبع برای آزمون های تشریحی:

کتاب های پرتکرار برای درس های اختصاصی و کتاب جمع بندی 20 دوره برای آزمون‌های عمومی.

 این‌ها کتاب های تشریحی برای آمادگی امتحانات هستند. 

علاوه بر این دو منبع، یک منبع مهم و رایگان نیز وجود دارد: سایت کانون یک منبع گسترده از جدیدترین سؤال های امتحانی سراسرکشور است. 

هم اکنون سؤال‌های امتحان‌های شبه نهایی در قسمت تازه‌های سایت برای شما قابل دسترسی است و در ایام امتحانات برای همه‌ی پایه ها سؤال‌های امتحانی همه‌ی استان ها پس از اجرا بارگذاری می‌شود. 

بسیاری از این سؤال ها، پاسخ تشریحی نیز دارند.

منابع تستی برای دوران جمع بندی 

  دانش آموزان در پنج هفته‌ی اول، جمع بندی تستی را به صورت درس به درس انجام می دهند.

برای دانش آموزان کانونی دو منبع تستی جمع بندی را در نظر گرفته‌ایم:

 کتاب های زرد که شامل کنکورهای گذشته است و کتاب چهار سطحی که سؤال های طرح جدید در چهار سطح نسبتا ساده، نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر در قالب 8 آزمون ارائه شده اند .

دو ویژگی کتاب های زرد برای دوران جمع بندی : 

 در کتاب‌های زرد کانون در مقابل هر سؤال کنکورمشخص شده است که آیا آن سؤال مربوط به نیم سال اول دوازدهم یا نیم سال دوم یا پایه ی دهم یا پایه ی یازدهم است، بنابراین اگر شما می‌خواهید فقط سؤال های نیم سال دوم را به صورت تستی پاسخ بدهید، می‌توانید طبق برنامه به سراغ این تست ها بروید. 

این ویژگی هم در کتاب زرد 12 دوره و هم در کتاب زرد دی 1401 و هم در کتاب تیر  1401 اجرا شده است و دانش آموزان می‌توانند پایه محور هم تست ها را تمرین و جمع بندی کنند . 

ضمنا در کتاب های زرد برای رشته های تجربی، کنکورهای رشته‌ی ریاضی نیز ارائه شده اند، پس از کنکورهای رشته‌ی خودتان، شما در درس های مشترک می‌توانید از سؤال‌های کنکورهای رشته‌ی دیگر استفاده کنید.

 

برنامه‌ی دوران جمع بندی را چگونه می‌توانید تهیه کنید؟

از سایت کانون یا اپ کانون 

از مجله‌ی آزمون( در صفحات میانی مجله )

یک برگه‌ی جداگانه در قطع آ3 که می توانید از نمایندگی دریافت کنید. 

 

برای برنامه ریزی دوران جمع بندی به این سؤال ها پاسخ دهید :

آیا در دوران جمع بندی، درس خواندن را با آزمون دادن شروع می کنید؟

 همیشه، در بعضی درس ها، گاهی اوقات، اول درس می‌خوانم بعد نمونه سؤال حل می‌کنم .

 

در مرحله‌ی اول دوران جمع بندی شما طبق برنامه‌ی دانش آموزان جمع بندی می‌کنید یا برنامه‌ی فارغ التحصیلان؟

( توضیح : در برنامه‌ی دانش آموزان اکثر آزمون ها درس به درس هستند و چند آزمون جامع هم در نظر گرفته شده اند.

 در برنامه‌ی فارغ التحصیلان همه‌ی آزمون ها به صورت جامع و مجموعه ای هستند .)

 دانش آموز هستم فقط طبق برنامه‌ی دانش آموز جمع بندی می‌کنم .

 دانش آموز هستم ممکن است چند آزمون جامع را از روی برنامه ی فارغ التحصیلان اجرا کنم .

 فارغ التحصیل هستم( به علت ترمیم معدل یا برای تسلط بیشتر روی درس ها ) تمرکزم را روی برنامه‌ی دانش آموزان می گذارم( .

 فارغ التحصیل هستم و تمرکزم روی برنامه‌ی فارغ التحصیلان خواهد بود (تست های جامع و مجموعه ای)

 

در برنامه‌ی جمع بندی برای هر روز دو آزمون نوشته شده است. 

شما به طور متوسط چند بار آزمون می‌دهید؟ 

هر روز دو آزمون یکی صبح و یکی بعدازظهر

هر روز یک آزمون 

هر دو روز یک آزمون 

 

برنامه‌ی دوران جمع بندی را چگونه تنظیم می‌کنید؟ 

با همکاری و هم فکری اولیا و پشتیبان 

با هم فکری دوستان و هم کلاسی ها 

خودم به تنهایی برنامه ریزی نمی‌کنم  

 

 فکر می‌کنید تا چه حدی برنامه‌ی دوران جمع بندی را اجرا کنید؟

هر دو مرحله را به صورت کامل شخصی سازی می‌کنم.

فعلا روی مرحله‌ی اول تمرکز می‌کنم بعدا برای مرحله ی دوم تصمیم می‌گیرم. 

فکر نمی‌کنم از برنامه‌ی جمع بندی مرحله‌ی اول استفاده کنم.

پاسخ دهید

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

نظر شما پس از بررسی و تایید توسط همکاران ما، نمایش داده خواهد شد.