مشخصات محصول

آزمون سوم

آزمون سوم

این بسته آموزشی ویژه ثبت نام آزمون سال تحصیلی 1402 مقطع سوم  است.

بسته کنکور ریاضی سال تحصیلی 1402 شامل  آزمون های برنامه ای کتاب های برنامه ای  و پشتیبان  است.

پس از تکمیل فرآیند ثبت نام و پرداخت شهریه حداکثر ظرف 1 روز کاری از طرف دفتر قلم چی با شما تماس گرفته خواهد شد …

تلفن پیگیری : 09100410410-02691014141

شامل موارد ذیل :

عنوان مبلغ توضیحات
آزمون یازدهم دبستان 960,000ریال 1401/12/05 - آزمون شماره 11
آزمون دوازدهم دبستان 960,000ریال 1401/12/19 - آزمون شماره 12
آزمون سیزدهم دبستان 960,000ریال 1402/01/07 - آزمون شماره 13
آزمون چهاردهم دبستان 960,000ریال 1402/01/18 - آزمون شماره 14
آزمون پانزدهم دبستان 960,000ریال 1402/02/01 - آزمون شماره 15
آزمون شانزدهم دبستان 960,000ریال 1402/02/15 - آزمون شماره 16
آزمون هفدهم دبستان 960,000ریال 1402/02/29 - آزمون شماره 17
خدمات کامل 330,000ریال 1401/12/19 - آزمون شماره 12
خدمات کامل 330,000ریال 1402/01/07 - آزمون شماره 13
خدمات کامل 330,000ریال 1402/01/18 - آزمون شماره 14
خدمات کامل 330,000ریال 1402/02/01 - آزمون شماره 15
خدمات کامل 330,000ریال 1402/02/15 - آزمون شماره 16
خدمات کامل 330,000ریال 1402/02/29 - آزمون شماره 17
خدمات الکترونیک 1,000,000ریال 1402/04/02 - آزمون شماره 20
پلکان یادگیری بسته 90 روزه 100,000ریال 1402/04/02 - آزمون شماره 20
کتاب دبستان 8,500,000ریال 1402/04/02 - آزمون شماره 20
افزودن به سبد خرید