مشخصات محصول

آزمون هشتم

آزمون هشتم

این بسته آموزشی ویژه ثبت نام آزمون سال تحصیلی 1402 مقاطع هشتم است.

بسته کنکور ریاضی سال تحصیلی 1402 شامل  آزمون های برنامه ای کتاب های برنامه ای  و پشتیبان  است.

پس از تکمیل فرآیند ثبت نام و پرداخت شهریه حداکثر ظرف 1 روز کاری از طرف دفتر قلم چی با شما تماس گرفته خواهد شد …

تلفن پیگیری : 09100410410-02691014141

شامل موارد ذیل :

عنوان مبلغ توضیحات
آزمون یازدهم متوسطه1 1,070,000ریال 1401/12/05 - آزمون شماره 11
آزمون دوازدهم متوسطه1 1,070,000ریال 1401/12/19 - آزمون شماره 12
آزمون سیزدهم متوسطه1 1,070,000ریال 1402/01/07 - آزمون شماره 13
آزمون چهاردهم متوسطه1 1,070,000ریال 1402/01/18 - آزمون شماره 14
آزمون پانزدهم متوسطه1 1,070,000ریال 1402/02/01 - آزمون شماره 15
آزمون شانزدهم متوسطه1 1,070,000ریال 1402/02/15 - آزمون شماره 16
آزمون هفدهم متوسطه1 1,070,000ریال 1402/02/29 - آزمون شماره 17
خدمات کامل 330,000ریال 1401/12/19 - آزمون شماره 12
خدمات کامل 330,000ریال 1402/01/07 - آزمون شماره 13
خدمات کامل 330,000ریال 1402/01/18 - آزمون شماره 14
خدمات کامل 330,000ریال 1402/02/01 - آزمون شماره 15
خدمات کامل 330,000ریال 1402/02/15 - آزمون شماره 16
خدمات کامل 330,000ریال 1402/02/29 - آزمون شماره 17
خدمات الکترونیک 1,000,000ریال 1402/04/02 - آزمون شماره 20
پلکان یادگیری بسته 90 روزه 100,000ریال 1402/04/02 - آزمون شماره 20
کتاب متوسطه 1 9,500,000ریال 1402/04/02 - آزمون شماره 20
افزودن به سبد خرید