مشخصات محصول

آزمون دهم تجربی

آزمون دهم تجربی

این بسته آموزشی ویژه ثبت نام آزمون سال تحصیلی 1402 مقاطع دهم  تجربی است.

بسته کنکور ریاضی سال تحصیلی 1402 شامل  آزمون های برنامه ای کتاب های برنامه ای  و پشتیبان  است.

پس از تکمیل فرآیند ثبت نام و پرداخت شهریه حداکثر ظرف 1 روز کاری از طرف دفتر قلم چی با شما تماس گرفته خواهد شد …

تلفن پیگیری : 09100410410-02691014141

شامل موارد ذیل :

عنوان مبلغ توضیحات
آزمون یازدهم متوسطه2 1,260,000ریال 1401/12/05 - آزمون شماره 11
آزمون دوازدهم متوسطه2 1,260,000ریال 1401/12/19 - آزمون شماره 12
آزمون سیزدهم متوسطه2 1,260,000ریال 1402/01/07 - آزمون شماره 13
آزمون چهاردهم متوسطه2 1,260,000ریال 1402/01/18 - آزمون شماره 14
آزمون پانزدهم متوسطه2 1,260,000ریال 1402/02/01 - آزمون شماره 15
آزمون شانزدهم متوسطه2 1,260,000ریال 1402/02/15 - آزمون شماره 16
آزمون هفدهم متوسطه2 1,260,000ریال 1402/02/29 - آزمون شماره 17
خدمات کامل 330,000ریال 1401/12/19 - آزمون شماره 12
خدمات کامل 330,000ریال 1402/01/07 - آزمون شماره 13
خدمات کامل 330,000ریال 1402/01/18 - آزمون شماره 14
خدمات کامل 330,000ریال 1402/02/01 - آزمون شماره 15
خدمات کامل 330,000ریال 1402/02/15 - آزمون شماره 16
خدمات کامل 330,000ریال 1402/02/29 - آزمون شماره 17
خدمات الکترونیک 1,000,000ریال 1402/04/02 - آزمون شماره 20
پلکان یادگیری بسته 90 روزه 100,000ریال 1402/04/02 - آزمون شماره 20
کتاب متوسطه 2 11,000,000ریال 1402/04/02 - آزمون شماره 20
افزودن به سبد خرید